Blankespoor

Over ons

Beschrijving familiewapen Blankespoor

Ecusson (wapenschild):

In keel (rood) 3 pijlen van goud: 2 in de vorm van een schuinkruis en 1 horizontaal over alles heen met de punt heraldisch links gewend; in een hoekschild van azuur (blauw) 3 duiven van zilver geplaatst 2 in het schildhoofd en 1 in de schildvoet.

Cimier (helmteken):

Een adelaarsvlucht van keel.

Lambrequins (dekkleden):

Zowel heraldisch rechts als links goud en keel.

Wapenkreet (bandelier of lint onder het wapen):

Conserva et aedifica

Betekenis:

De kleurencombinatie keel/goud duidt op “vrijheid”. De pijl, gevederde schicht, is het teken van de stam Simeon bij de Hebreeërs en kenmerkt strijdvaardigheid. Symbool van snelheid en behendigheid, anderzijds op een gedegen beoefening van de wetenschap. Het schuinkruis of Andreaskruis is een rechtssymbool. De kleurencombinatie azuur\zilver duidt op “waakzaamheid” In de heraldiek betekent het ook wel standvastigheid.

De duif is het symbool van het eeuwig leven, zinnebeeld van liefde, eenvoud en oprechtheid. De adelaarsvlucht als helmteken verkondigt zinnebeeldig vreugde en opbloei van het geslacht Blankespoor.

Betekenis van wapenkreet, Conserva et aedifica, “Handhaaf en bouw” “behou en bou”

Bron: Armorial Tiel